En gave fra Morrnah Simeona

Ho'oponopono for rengjøring -  En gave fra Morrnah Simeona

Det Ho'oponopono bønn for rengjøring er en gave som ble gitt fritt til verden av den fantastiske Morrnah Simeona. Det er et vakkert stykke som du kan bruke for å gi deg større fred innen alle deler av ditt liv. Når Morrnah ga denne bønnen, ga hun det slik at vi alle kunne oppnå en større evne til å klare våre liv av de problemene som står overfor på ulike tidspunkter.  Ho'oponopono bønn er utrolig lett å bruke, og bare lese gjennom det hjelper deg til å føle deg selv bli lettere og friere  ulike problemer fordampes og blir  borte. 

Dette er bønnen for rengjøring gitt av Morrnah. Hun anbefalte at uansett hva problemet ditt er at bønnen blir resitert 4 ganger. Du kan enten lese det stille eller høyt, selv om troen følger at å si det høyt en større makt er gitt til renhold du gjør. Som sådan et større resultat vil oppleves. For å gjøre det enda sterkere hun foreslår å lære det og forplikte den in i minne, dermed har du det dypere i ditt ubevisste sinn, og det kan koble dypere når problemene å bli renset.

På Engelsk:

Ånd, den Overbevisste,

hjelp meg å  finne opprinnelsen til mine følelser,

tanker om __ (ditt problem) __.

Ta for seg hver enkelt  nivå,

lag, område,

og alle mine aspekter som er knuttet til  denne opprinnelse.

Analyser den og løs den perfekt med Guds sannhet.

Kom gjennom alle generasjoner tid og evighet.

Helbred hver hendelse og dets lemmer basert på opprinnelsen.

Kan du gjøre det i henhold til Guds vilje før jeg er på det nåværende,

fyll alt med lys og sannhet.

Guds fred og kjærlighet,

gi tilgivelse for meg selv for mine feil oppfatninger.

Tilgivelse for hver person,

sted,

omstendigheter og hendelser som har bidratt til dette problemet,

disse følelser og tanker.

På Engelsk:

Spirit, superconscious,
please locate the origin of my feelings,
thoughts of __(The Issue)__.
Take each and every level,
layer, area,
and aspect of my being to this origin.
Analyze it and resolve it
perfectly with Gods truth.
Come through all generations
of time and eternity.
Healing every incident
and its appendages
based on the origin.
Please do it according to Gods will
until I am at the present,
filled with light and truth.
Gods peace and love,
forgiveness of myself
for my incorrect perceptions.
Forgiveness of every person, place,
circumstances and events which contributed to this,
these feelings and thoughts.

  

Slik bruker Ho'oponopono Prayer For rengjøring

Som nevnt ovenfor resitere den fra minnet høyt antas å bringe de sterkeste resultatene. Les det gjennom og arbeid gjennom ulike problemstillinger . Hver gang du leser gjennom det  vil du absorbere det på et dypere nivå, og  huske det mer effektivt, slik at du kan lese den fra minnet med letthet. Den delen der du ser ordene "The Issue" er der du oppgir problem som du vil løse. Uansett hva problemet du jobber med  kan denne bønnen  brukes.

Ho'oponopono er svært fleksibel og kan brukes på alt fra fysiske og psykiske lidelser, relasjoner, penger, arbeid, bokstavelig talt alt. Den bringe saken til tankene, og bruker dine egne ord for å beskrive det beste. Disse ordene er brukt i den første linjen der det står "The Issue". Du bare resiter hele bønnen 4 ganger, helst høyt. Veldig enkelt egentlig. Bare tre enkle trinn.

 

1.) Ta problemet inn i ditt sinn

2.) Bruk dine egne ord for å beskrive "The Issue"  problemmet

3.) Si  bønnen 4 ganger

 

Mere om hooponopono kan du lese HER.

Har du lyst til å lese dette innlegget på engelsk er det HER.

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Familie og Barn
hits